Herbal Na Utan LyricsHerbal Na Utan


Ako nag problema kung asa na makakita
Sa dahon na laya, akong amigo nga nag tinga
Dili na siya mahimotang ga sakit iyang dughan
Kay dugay na daw siya wala ka rapapampam

Rapapampampam, Rapapampampam
Dako iyang ngisi abot sa dalunggan
Rapapampampam, Rapapampampam
Lami ang natural gikan’s kinaiyahan

Ingon sila krisis 	di na tinuod
Ang tinuod ana isa pa ka bungtod
Lingi-lingi sa wala
Lingi-lingi sa tu-o
Abante lang gamay ipadayon na ang tulo

Rapapampampam, Rapapampampam
Dako iyang ngisi abot sa dalunggan
Rapapampampam, Rapapampampam
Lami ang natural gikan’s kinaiyahan

Yey eyyyy!
Yeyeyeyey eyey

Nganong gihatag man sa atong amahan
Gi patubo ang tanom para sa atoang tanan
Pero inyong gi babagan, inyong gi bawalan
Kay inyong gi kaon bato, amo kay utan

Rapapampampam, Rapapampampam
Dako iyang ngisi abot sa dalunggan
Rapapampampam, Rapapampampam
Lami ang natural gikan’s kinaiyahan
Rapapampampam, Rapapampampam
Dako iyang ngisi abot sa dalunggan
Rapapampampam, Rapapampampam
Lami ang natural gikan’s kinaiyahan

Nganong gihatag man sa atong amahan
Gi patubo ang tanom para sa atoang tanan
Pero inyong gi babagan, inyong gi bawalan
Kay inyong gi kaon bato, amo kay utan

Rapapampampam, Rapapampampam
Dako iyang ngisi abot sa dalunggan
Rapapampampam, Rapapampampam
Lami ang natural gikan’s kinaiyahan
Rapapampampam, Rapapampampam
Dako iyang ngisi abot sa dalunggan
Rapapampampam, Rapapampampam
Lami ang natural gikan’s kinaiyahan


 

Post a Comment

0 Comments